خیابان کربلا در لندن/عکس

خیابان کربلا در لندن/عکس

فردا
فردا - ۵ شهریور ۱۳۹۳

نامگذاری خیابانی در لندن به نام کربلا

منابع خبر
خیابان کربلا در لندن جهان نیوز - ۵ شهریور ۱۳۹۳
خیابان کربلا در لندن/عکس فردا - ۵ شهریور ۱۳۹۳