دادستان سابق لیبی ترور شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲

تهران - ایرنا - افراد مسلح عبدالعزیز الحصادی دادستان کل سابق لیبی را روز شنبه در شهر ˈدرنهˈ واقع در شرق این کشور ترور کردند.

منابع خبر
ترور دادستان کل سابق لیبی فردا - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
دادستان سابق لیبی ترور شد تابناک - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
دادستان کل سابق لیبی ترور شد خبرگزاری فارس - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
دادستان سابق لیبی ترور شد رهپویان عدالت - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
دادستان سابق لیبی ترور شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲