دادستان مرکز استان اصفهان از دادسرای عمومی و انقلاب خمینی شهر بازدید کرد

خبرگزاری میزان - ۱۴ آذر ۱۳۹۶

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان به همراه معاون خود از دادسرای شهرستان خمینی شهر بازدید کرد

منابع خبر