دادستان مرکز مازندران به عنوان قاضی نمونه کشور برگزیده شد

خبرگزاری میزان - ۱۳ مهر ۱۳۹۶

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران به عنوان قاضی نمونه کشور مورد تقدیر قرار گرفت

منابع خبر