"دادگاه عالی هند" مقامات، باسابقه جنایی را ازسیاست محروم می کند

خبرگزاری میزان - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

دادگاه عالی هند قصد دارد سیاست مدارانی که دارای سابقه جنایی هستند را از شرکت در امور سیاسی برای همیشه محروم کند

منابع خبر