دادگاه ۱۵ تن از فعالین سیاسی و مدنی در تبریز برگزار شد

دادگاه ۱۵ تن از فعالین سیاسی و مدنی در تبریز برگزار شد
خبرنامه ملی ایرانیان
خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۳ آبان ۱۳۹۰

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبهٔ اول دادگاه انقلاب تبریز امروز صبح به اتهامات تعدادی از دستگیر شده گان ۲شهریور مراسم افطاری در تبریز رسیدگی کرد. دادگاه انقلاب گروهی از بازداشت شدگان را به اتهام تجمع و تبانی علیه امنیت کشور و هم چنین تعدادی از این افراد نیز متهم به عضویت در گرو‌های غیر قانونی و تشکیل گروه‌های غیر قانونی شدند. آقایان موسی برزین، حسن ارک، مصطفی عوض‌پور، مهدی نوری، تقی سلحشور و مهدی حمیدی به دفاع از خود پرداخته و اتهام تجمع و تبانی را رد کردند. همچنین به دلیل پایان یافتن وقت ادامه رسیدگی به اتهامات این افراد به جلسهٔ بعدی در ۲۲آبان موکول شد. دستگیر شده گان در این دادگاه ضمن ارائهٔ توضیحاتی دربارهٔ نحوهٔ دستگیری خود از اعمال شکنجه و توهین و بد رفتاری در حین بازداشت در اطلاعات نیز صحبت کردند.

"بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبهٔ اول دادگاه انقلاب تبریز امروز صبح به اتهامات تعدادی از دستگیر شده گان ۲شهریور مراسم افطاری در تبریز رسیدگی کرد"از سوی دیگر علی رغم موافقت دادسرای تبریز با آزادی مشروط ۱۵ دیگر از بازداشت شدگان مراسم افطاری در تبریز دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی، قاضی امن‌زاده با آن مخالفت کرده است. بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش: اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود. ماده ۲۶ و ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند و در کشورهائیکه اقلیتهای مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و بدین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا بزبان خود تکلم نمایند.

بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد. بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد. بخش الف ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: شرکت‌ در زندگی‌ فرهنگی‌ برای عموم، بایستی به رسمیت شناخته شود. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد

منابع خبر
دادگاه ۱۵ تن از فعالین سیاسی و مدنی در تبریز برگزار شد خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۳ آبان ۱۳۹۰