داعش خلبان اردنی را زنده زنده سوزاند

بی بی سی فارسی - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

ویدئویی که گروه موسوم به دولت اسلامی منتشر کرده، نشان می‌دهد خلبان اردنی که گروگان این گروه بود، زنده زنده سوزانده می‌شود. جنگنده معاذ کساسبه حدود دو ماه پیش سقوط کرد و از آن زمان او گروگان داعش بود

منابع خبر
داعش خلبان اردنی را زنده زنده سوزاند بی بی سی فارسی - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
تلویزیون اردن: داعش یک ماه قبل خلبان اردنی را کشته بود خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳