دایی با صبا به توافق رسید

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ خرداد ۱۳۹۵

خبرگزاری فارس: مدیران باشگاه صبای قم با نماینده تام الاختیار علی دایی برای حضور این سرمربی در فصل بعد به توافق رسیدند.

شب گذشته نشستی با حضور مدیران صبا و بهمن دهقان برگزار شد که طرفین بر سر حضور یک ساله علی دایی در صبا به توافق رسیدند.

منابع خبر
دایی با صبا به توافق رسید فردا - ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
دایی با صبا به توافق رسید جهان نیوز - ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
دایی با صبا به توافق رسید خبرگزاری فارس - ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
دایی با صبا به توافق رسید ورزش ۳ - ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
دایی با صبا به توافق رسید باشگاه خبرنگاران - ۱۹ خرداد ۱۳۹۵