دختران در چه شرایطی نیاز به اجازه دادگاه برای ازدواج دارند؟

خبرگزاری میزان - ۱۳ فروردین ۱۳۹۸

مطابق ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی در صورت غیبت یا عدم دسترسی به ولی قهری، دختر می‌تواند با اذن دادگاه نسبت به ثبت ازدواج خود در دفترخانه ازدواج اقدام کند

منابع خبر