دختر ۱۴ ساله حساب پدرش را خالی کرد!

آفتاب - ۸ اسفند ۱۳۹۱

دختر مالباخته که از شماره حساب و رمز دوم کارت پدرش اطلاع داشته از طریق اینترنت منزلشان شارژ تلفن همراه با حساب پدرش خریداری می‌کرده است و تعددای از شارژها را نیز در اختیار یکی از دوستانش قرار داده است.

منابع خبر
دختر ۱۴ ساله حساب پدرش را خالی کرد! عصر ایران - ۸ اسفند ۱۳۹۱
دختر ۱۴ ساله‌ای حساب پدرش را خالی کرد خبرگزاری فارس - ۸ اسفند ۱۳۹۱
دختر ۱۴ ساله ای که حساب پدرش را خالی کرد باشگاه خبرنگاران - ۸ اسفند ۱۳۹۱