درآمد کشور از صادرات ساعت شماطه ای چقدر؟

فردا - ۶ روز قبل

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ ، قریب به ۲ تن ساعتهای شماطه ای غیربرقی ،از کشور صادر شده است

منابع خبر