درخشان روی لبه تیغ!

درخشان روی لبه تیغ!
فوتبالی‌ترین
فوتبالی‌ترین - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

حمید درخشان در آستانه اخراج از تیم نفت قرار دارد؟

به گزارشخبرگزاری خبرآنلاین؛نتایج ضعیفی که نفت تهران با حمید درخشان گرفته است این سرمربیرا در آستانه اخراج قرار داده است.درخشان که شرایط عجیب و غریبی در این تیم داردظاهرا با مالک باشگاه نفت زاویه پیدا کرده و حتی خبر رسیده که آنها با هم درگیریلفظی هم پیدا کرده اند!

ظاهرا آقایمدیرعامل منتظر فرصتی است تا حمید درخشان را از سمت خودش کنار بگذارد.فرصتی که پساز شکست مقابل ذوب آهن نصیب او شده است و شاید ظرف یکی دو روز آینده خبر جداییدرخشان از نفت،رسانه ای شود.

منابع خبر
درخشان روی لبه تیغ! فوتبالی‌ترین - ۱۵ آذر ۱۳۹۶