درخواست داعش از تکفیریهای سراسر جهان

جهان نیوز - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

داعش از تکفیریها و حامیان خود خواست که شهروندان کشورهایی که در ائتلاف بین المللی علیه داعش مشارکت کرده اند را به قتل برسانند.

منابع خبر
درخواست داعش از تکفیریهای سراسر جهان جهان نیوز - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳