درخواست نماینده‌های کنگره آمریکا مبنی بر افشای جزئیات قرارداد بوئینگ و ایران‌ایر

باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر