درخواست یک مجری از مطهری

فردا - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

تهیه کننده و مجری برنامه ثریا به انتقاد علی مطهری از این برنامه واکنش نشان داد

منابع خبر
درخواست یک مجری از مطهری فردا - ۱۲ آبان ۱۳۹۷