درمان واریس با گیاهان دارویی

کنجکاو - ۱۸ خرداد ۱۳۹۲

پزشکان به افراد مبتلا به واریس در کنار درمان های شایع استفاده از گیاه زیرفون را توصیه می کنند.

منابع خبر
درمان واریس با گیاهان دارویی کنجکاو - ۱۸ خرداد ۱۳۹۲