درگذشت نابهنگام شهروز رشید، شاعر، نویسنده، مترجم و‌ منقد ادبی، فقدانی بس اندوهناک برجا نهاده است. شهروز که از سال ۱۳۶۳ در آلمان زندگی می‌کرد علیرغم مشکلات زندگی در تبعید دمی کار خلاقه را وا ننهاد. پیوسته و با عشق کار می‌کرد و می‌آفرید.

درگذشت نابهنگام شهروز رشید، شاعر، نویسنده، مترجم و‌ منقد ادبی، فقدانی بس اندوهناک برجا نهاده است. شهروز که از سال ۱۳۶۳ در آلمان زندگی می‌کرد علیرغم مشکلات زندگی در تبعید دمی کار خلاقه را وا ننهاد. پیوسته و با عشق کار می‌کرد و می‌آفرید.
اخبار روز
اخبار روز - ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

 از شمار دوچشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش

درگذشت نابهنگام شهروز رشید، شاعر، نویسنده، مترجم و‌ منقد ادبی، فقدانی بس اندوهناک برجا نهاده است. شهروز که از سال ۱۳۶۳ در آلمان زندگی می‌کرد علیرغم مشکلات زندگی در تبعید دمی کار خلاقه را وا ننهاد. پیوسته و با عشق کار می‌کرد و می‌آفرید.
ذهن حساس و جان آزاد شهروز رشید و دانش سرشار و همواره نو شونده اش از ادبیات فارسی و‌ طرفه آثار ادبی جهان، به آفریده های او در شعر و نقد و جستار، جایگاهی خاص و ارزشمند می‌بخشد.
شهروز آموزگاری یگانه هم بود و از جمله بنیانگذاران کارگاه‌های ادبیات خلاق در خارج کشور به شمار می‌رفت.
همچنین، شهروز رشید در زمره اعضا کانون نویسندگان ایران در تبعید بود و در سال‌های اخیر دبیری انجمن قلم ایران را به عهده گرفته بود.

" از شمار دوچشم یک تن کم وز شمار خرد هزاران بیش درگذشت نابهنگام شهروز رشید، شاعر، نویسنده، مترجم و‌ منقد ادبی، فقدانی بس اندوهناک برجا نهاده است"شهروز همراه همیشگی تلاش‌های آزادیخواهانه ایرانیان در مبارزه با سرکوب نیز بود.
در فقدان او با همسر ‌گرامیاش آذر شهاب، خانواده و نزدیکان، شاگردانش و همه دوستداران ادبیات و فرهنگ و رهروان راه آزادی صمیمانه همدردیم.
و از کلام خود شهروز مدد می جوییم تا ‌بگوییم مرگ نخواهد توانست آن‌همه حس و اندیشه ای را که در واژه‌هایش به یادگار نهاده به غارت ببرد:

به مرگی تلخ و نابهنگام خواهم مُرد/ تلخ/ چون زیتون
نابهنگام/ چون تگرگ بهاران
پوتین‌هایم/ آشیان قمری‌ها خواهد شد
جامه‌هایم را/ کولی‌ها بیرقی خواهند ساخت...

آری، هر گاه قمری‌های حس و اندیشه در مسیر پروازهای شگفت به جست و جوی آشیانی برآیند، و هر آنجا که کولی وارگی به کشف اقلیم‌های عشق و خرد راه برد، شهروز رشید آنگاه و آنجا خواهد بود.

گرامی می داریم یادش را و پاس می داریم میراث تلاش‌هایش را.

اگر مایل به امضای متن هستید،‌ لطف کنید نام خود را حد اکثر تا ۶ فوریه به این نشانی ghulush@yahoo.de بفرستید

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر