درگذشت گوینده مشهور رادیو + عکس

گوینده مشهور رادیو درگذشت+عکس

فردا
جهان نیوز - ۷ تیر ۱۳۹۲

تقی روحانی از پیشگامان گویندگی رادیو در ایران درگذشت.

منابع خبر
درگذشت گوینده مشهور رادیو + عکس جهان نیوز - ۷ تیر ۱۳۹۲