درگیری‌های شدید بین نیرو‌های امنیتی و تظاهرات کنندگان در آتن

خبرگزاری میزان - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

در درگیری های شدیدی که بین نیروهای امنیتی و دانش آموزان رخ داد تعداد ۲۵ نفر دستگیر شدند

منابع خبر