دریافت هر گونه عوارض از این محدوده غیرقانونی است

خبرگزاری میزان - ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران توضیحاتی را درباره اخذ عوارض در محدوده زوج و فرد مطرح کرد

منابع خبر