در اخذ بهای واقعی خدمات پسماند دچار عقب ماندگی هستیم/شهرداری موظف به پیگیری و سنجش هزینه‌های محیط زیستی است

خبرگزاری میزان - ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری تاکید کرد: سازمان مدیریت پسماند در جهت حفظ و بهبود محیط زیست شهری موظف به پیگیری و سنجش هزینه‌های محیط زیستی شده است

منابع خبر