در روز جهانی حقوق بشر: کشف گور دسته جمعی در تبریز

سازمان میراث فرهنگی تبریز اعلام کرد گور کشف شده «تاریخی» نیست. کشف این گور دسته جمعی در تبریز به سوال هایی تازه ای پیرامون گورهای دسته جمعی پنهانی در ایران دامن زده است
اخبار روز
رادیو زمانه - ۲۲ آذر ۱۳۹۵

مسئولان جمهوری اسلامی باید به پرسشهای بیشماری پاسخ بدهند، از جمله: در این گور چه کسانی دفن شدهاند؟ مبارزان دهه‌ی ۱۳۶۰؟

منابع خبر