در سفر اخیرم به وین، بالأخره بهروز حشمت را دیدم و «آهنگرخانه» اش را. - این نامی است که بر استودیو و آتلیه و کارگاهش گذاشته.- از عظمت کارهایش چه بگویم که بی.بی.سی و رسانه های ایرانی و اتریشی نگفته باشند. از کدام کارش بگویم که در کدام میدان اتریش، فریاد آزادی میزند و ازعدالت (تعادل) میگوید.

در سفر اخیرم به وین، بالأخره بهروز حشمت را دیدم و «آهنگرخانه» اش را. - این نامی است که بر استودیو و آتلیه و کارگاهش گذاشته.- از عظمت کارهایش چه بگویم که بی.بی.سی و رسانه های ایرانی و اتریشی نگفته باشند. از کدام کارش بگویم که در کدام میدان اتریش، فریاد آزادی میزند و ازعدالت (تعادل) میگوید.
اخبار روز
اخبار روز - ۱۲ مهر ۱۳۹۶

 در سفر اخیرم به وین، بالأخره بهروز حشمت را دیدم و «آهنگرخانه» اش را. - این نامی است که بر استودیو و آتلیه و کارگاهش گذاشته.- از عظمت کارهایش چه بگویم که بی.بی.سی و رسانه های ایرانی و اتریشی نگفته باشند. از کدام کارش بگویم که در کدام میدان اتریش، فریاد آزادی میزند و ازعدالت (تعادل) میگوید.
از خودش میگویم که شیرین حضور است و شیرین سخن. چرا در ایران نمانده؟ هان
از مجسمه ی عاشیقلار میگوید که در جوانی در شهرش ساخته و شهرداری تبریز در میدانی کاشته و همشهریان دسته دسته به تحسین میآمده اند که ساواک میگوید این مجسمه، یک چریک است و بر تنش لباس رزم است و آن ساز که در دست اوست، تفنگ است و اگر نجنبیم، این تندیس آهنین کار دستمان میدهد.
هنرمند جوان با هشیاری و پیش از دیر شدن، الف «اوین» را جا میگذارد و خود را به «وین» میرساند! با عزم و اراده ای آهنین و با پنجه هایی آهن خم کن، تا بلور احساس و نازکی خیالش را از آسیب دور کند.

امروز هر ایرانی که به اتریش سفر میکند، میتواند سهمی از احساس هموطنی با بهروز حشمت را سوغات بیاورد، اگر بخیل نباشد! البته.

برای بهروز حشمت
---------------
هنرمندی که جایش در وطن بود
دریغا ساکن شهر وین بود

در آنجا در میان اهل اتریش
حضورش افتخار مرد و زن بود

به آهنگرسرا، دیدم کسی را
که هم اهل هنر، هم اهل فن بود

عجایب صنعتی دیدم در آنجا
که جنس شعر از آهن، چدن بود

به شهر بتهوون، موتزارت، هایدن
یکی با ساز آهن نغمه زن بود

پس از عمری به خارج خانه کردن
هنوز او را ز عاشیقلر سخن بود

هنوز آن لهجه ی شیرین تُرکی
مثال نقل او را در دهن بود

شکون دیدن بهروز حشمت
جواب سالها امّید من بود

------------

فیسبوک بهروز حشمت:
www.facebook.com

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:.

منابع خبر