در شبانه‌روز چند ساعت باید بخوابیم؟

در شبانه‌روز چند ساعت باید بخوابیم؟
خدمت
خدمت - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

به گزارش خدمت؛ بدن شما برای بهتر کار کردن به میزان مشخصی یعنی ۸ ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارد. در صورتی که نتوانید ۸ ساعت بخوابید، کم‌خوابی‌تان افزایش می‌یابد، انگار که بیشتر از میزان پس انداز خود خرج کنید.

نیاز به خواب در میان افراد جامعه مانند بسیاری از ویژگی‌های فردی مثل قد، هوش و اندازه کفش متفاوت است. تعداد اندکی از مردم به خواب کم(۴ تا ۶ ساعت) و معدودی نیز به خواب زیاد(۹ یا ۱۰ ساعت) نیاز دارند. اما بدن اغلب مردم به‌مدت متوسط خواب(۷ یا ۸ ساعت) نیاز دارد.

منبع: دانشجو

منابع خبر