در شش ماهه اول سال جاری بیش از ۷۶۰۰ ایرانی از کشور های مختلف جهان درخواست پناهندگی کردند

در ۶ ماه نخست امسال، بیش از ۷۶۰۰ ایرانی درخواست پناهندگی کردند
سی میل
خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۶ مهر ۱۳۹۰

به گزارش خبر نامه ملی ایرانیان به نقل از فردا ،در جدیدترین گزارش این نهاد سازمان ملل گفته میشود در نیمه اول سال جاری تعداد کسانی که از کشورهای صنعتی جهان درخواست پناهندگی کرده اند نسبت به سال پیش ۱۷ درصد افزایش یافته است. تا کنون بیش از ۱۹۸۰۰۰ نفر ازشهروندان کشورهای مختلف، از۴۴ کشور پیشرفته جهان درخواست پناهندگی کرده اند و انتظار می رود این رقم تا پایان سال جاری به ۴۲۰۰۰۰ نفر برسد. در گزارش سازمان ملل از ایران بعنوان یکی از پنج کشور جهان با بیشترین تعداد پناهجویان یاد شده است. از ۷۶۰۰ پناهجوی ایرانی بیش از ۳۰۰۰ نفر از کشوری های اروپایی درخواست پناهندگی کرده اند

منابع خبر