«در صورت لغو تحریم‌ها، ایران پروتکل الحاقی را می‌پذیرد»

ابراز آمادگی ایران برای پذیرش مشروط پروتکل الحاقی
بی بی سی فارسی
رادیو زمانه - ۲ تیر ۱۳۹۳

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت: «اگر تحریم‌ها برداشته شود و خصومت‌ها از بین رود، حاضریم پروتکل الحاقی را امضا کنیم اما تصمیم گیرنده نهایی مجلس است.»

منابع خبر
احتمال پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران انقلاب اسلامی - ۲ تیر ۱۳۹۳