در مدیریت بحران زلزله کرمانشاه مشکلات جدی داشتیم

فردا - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

جلال ملکی با اشاره به زلزله کرمانشاه می‌گوید: «در کرمانشاه زلزله آمد و هنوز هم مشکلاتی گریبان گیر زلزله زدگان است. متاسفانه علی رغم اینکه ما مردمی دلسوزی داریم، در مدیریت مشکل داریم، این مدیریت می‌تواند مدیریت بحران و امداد رسانی باشد، می‌تواند مدیریت بحران توزیع لوازم باشد.»

منابع خبر