دستبرد به نفت ایران با نقشه چینی‌ها

دستبرد به نفت ایران با نقشه چینی‌ها در "فکه" عراق + سند
خدمت
جهان نیوز - ۱۹ خرداد ۱۳۹۵

در حالی که عراق با سرعت در حال توسعه برداشت از میدان "فکه" در مرز مشترک با ایران است، ایران برنامه های توسعه ای خود را با تعلل فراوان دنبال می کند و تنها در سال ۲۰۰۳ برداشت ۳۳ برابری عراق نسبت ایران در این میدان مشترک به ثبت رسیده است.

منابع خبر
دستبرد به نفت ایران با نقشه چینی‌ها جهان نیوز - ۱۹ خرداد ۱۳۹۵