دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان

خبرگزاری میزان - ۱۰ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان خبرگزاری میزان - ۱۰ مهر ۱۳۹۶