دستور برداشت مستقیم از حساب مردم

جهان نیوز - ۷ تیر ۱۳۹۲

دبیرکل بانک مرکزی با اعلام راه اندازی پورتال جامع بانکی به صورت مجازی، گفت: انجام دستور برداشت‌های مستقیم به صورت خودکار در مرکز پایا راه‌اندازی شد.

منابع خبر
دستور برداشت مستقیم از حساب مردم جهان نیوز - ۷ تیر ۱۳۹۲
دستور برداشت مستقیم از حساب مردم عصر ایران - ۷ تیر ۱۳۹۲