دستور قاطع رئیس قوه قضاییه برای برخورد با اخلالگران بازار

فردا - ۱۱ تیر ۱۳۹۷

محسنی اژه‌ای گفت: رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور و همه دادستان ها به ویژه دادستان تهران دستور داد مسئله ارز و سکه را ­رصد کنند و بخشی از­ آن که حتما کار افراد منفعت طلب و متخلف است، شناسایی شود و مورد­ تعقیب قرار دهند

منابع خبر