دستور یک مسئول برای واردات لوازم اسکی!

جهان نیوز - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲

بر اساس دستور یک مقام مسئول شرایط لازم برای واردات ۷ قلم لوازم اسکی به داخل کشور فراهم می شود!

منابع خبر