دستگاه قضایی با استقامت، صلابت و قاطعیت راه پر افتخار خود را ادامه می‌دهد

خبرگزاری میزان - ۱۳ مهر ۱۳۹۶

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: دستگاه قضایی با استقامت، صلابت و قاطعیت راه پر افتخار خود را ادامه خواهد داد و هرچه هجمه‌ها و فشار‌ها افزایش یابند ما به حقانیت مسیر خود بیش از پیش ایمان خواهیم یافت

منابع خبر