دستگیری سارقان کابل های مخابراتی در آبادان

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
دستگیری سارقان کابل های مخابراتی در آبادان باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶