دستگیری مردم بعلت بستن حساب بانکی!

دستگيري مردم در نيويورك به خاطر بستن حساب در بانك!
باشگاه خبرنگاران
شفاف - ۲۶ مهر ۱۳۹۰

 سیاست نامه: در ویدیوئی که از این جریان بر روی اینترنت قرار گرفته، زنی را می‌بینیم که در خارج از بانک با یکی از افسران پلیس در حال گفتگوست و تلاش می‌کند تا به او بفهماند که یک مشتری ساده است. ولی افسر پلیس با گرفتن این زن و فرستادن وی به زور به داخل بانک، سر این مشتری زن فریاد می‌زند که تو هم قصد داشتی حسابت را در این بانک ببندی! 

منابع خبر