دشمن در فتنه ۸۸ سیلی محکمی از دستگاه قضایی خورد

خبرگزاری میزان - ۱۲ مهر ۱۳۹۶

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه شایعات اخیر در مورد اینجانب و خانواده‌ام هیچگونه ارزش پاسخگویی ندارد، هجمه‌ها به دستگاه قضایی و مسئولان قوه قضاییه را به دلیل اقدامات این دستگاه برای مقابله با فتنه ۸۸ و سد کردن راه نفوذ دشمنان دانست

منابع خبر