دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان

شرح دعای روزهای ماه مبارک رمضان (روز هجدهم)
آفتاب
فردا - ۱۶ مرداد ۱۳۹۱

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏

اللهمّ نَبّهْنی فیهِ لِبَرَکاتِ أسْحارِهِ و نوّرْ فیهِ قلبی بِضِیاءِ أنْوارِهِ و خُذْ بِکُلّ أعْضائی الی اتّباعِ آثارِهِ بِنورِکَ یا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفین

خدایا آگاهم نما در این ماه از برکات سحرهایش، و روشن کن در آن دلم را به پرتو انوارش، و بگمار تمام اعضاء و جوارحم را به پیروی کردن آثارش، به نور خودت ای روشنی بخش دلهای عارفان

منابع خبر
دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان فردا - ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان عصر ایران - ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان + صوت جهان نیوز - ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان کلمه - ۱۶ مرداد ۱۳۹۱