دعای سیدحسن خمینی برای آنهایی که بزرگان را هدف قرار می‌دهند

تابناک - ۴ دی ۱۳۹۳

ایشان در فضای دفاع مقدس نگذاشت یک لحظه نماز جمعه تعطیل شود؛ در حالی که در بعضی روزها شاید تعداد مأمومین به انگشتان دو دست هم نمی رسید، اما او ایستاد و ایستادن در آن روزها ارزش داشت. به این جهت همه باید پاسدار آن ارزش ها باشیم و پاسداری از آن ارزش ها در گرو گرامیداشت یاد بزرگانی است که آن شعائر را آفریدند

منابع خبر
سید حسن خمینی وارد آبادان شد عصر ایران - ۴ دی ۱۳۹۳