دعوای سخت دو روباه سرخ

خبرگزاری میزان - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

همانطور که تصویر نشان می‌دهد، دو روباه به اصطلاح سرخ رنگ درگیری سختی را با یکدیگر دارند و ممکن است، هر لحظه یک از آن‌ها تلف شود

منابع خبر
دعوای سخت دو روباه سرخ خبرگزاری میزان - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷