دلیل هجوم مگس‌های سفید

باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۴

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در مورد آخرین وضعیت مگس‌های سفید در پایتخت و دلایل افزایش تعداد آنها توضیحاتی را ارائه کرد

منابع خبر
دلیل هجوم مگس‌های سفید تابناک - ۲۰ شهریور ۱۳۹۴
دلیل هجوم مگس‌های سفید آفتاب - ۲۰ شهریور ۱۳۹۴
دلیل هجوم مگس‌های سفید عصر ایران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۴
دلیل هجوم مگس‌های سفید باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۴