دوران دفاع مقدس مظهر ایثارگری ملت ایران است

چند اسیر عراقی دوران دفاع مقدس/عکس

فردا
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

خرم آباد - ایرنا - استاندار لرستان گفت :دوران دفاع مقدس مظهر ایثارگری ملت ایران است .

منابع خبر
چند اسیر عراقی دوران دفاع مقدس جهان نیوز - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
دوران دفاع مقدس مظهر ایثارگری ملت ایران است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳