دولت تدبیر و امید را با قضاوت منصفانه نقد کنیم

دولت تدبیر و امید را با قضاوت منصفانه نقد کنیم
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ فروردین ۱۳۹۶

دولت تدبیر و امید را با قضاوت منصفانه نقد کنیم کرج-ایرنا- معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی البرز گفت: دولت تدبیروامید را باید با نقد منصفانه به خصوص در حوزه اقتصادی ارزیابی کنیم.

حسین رحمانیان روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اوضاع اقتصادی جامعه پس از تحریم های ناجوانمردانه و مشکلات بجای مانده از گذشته برای همه روشن بود لذا این دولت را باید با دیدگاهی منصفانه در حوزه اقتصادی ارزیابی کرد.وی اظهار کرد: برای آنکه بدانیم دولت تدبیر و امید به رغم تمام تنگناها ، معضلات و گرفتاری ها تا حد توانش به معیشت همه مردم از جمله معلمان توجه کرده است لازم است وضعیت کشور را در قبل از سال ۹۲ مرور کنیم.وی یاد آور شد: مقاسیه وضعیت اقتصادی دولت تدبیر و امید با این همه مشکلات ومحدودیت ها نسبت به دولت های گذشته را باید بدون توجه به تعصبات سیاسی و جناحی ببینیم تا قضاوت ها ی دور از واقعیت نداشته باشیم .معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش البرز گفت : هرچه به معلم و معیشت معلم توجه کنیم بازهم کم است اما در مقایسه با گذشته انصافا دولت یازدهم در این زمینه تلاش کرده و قصد و عزم لازم برای ادامه این مسیر تا رساندن معلم به آن جایگاه رفیع که حق والای اوست را دارد.رحمانیان گفت: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی به مرحله اقدام و عمل برسد باید مدرسه های پژوهش محور داشته باشیم و به پرورش و معنویت فرزندانمان در کنار مساله آموزش توجه جدی داشته باشیم.وی تصریح کرد: از آنجا که آموزش اساسا ماهیت و مبنایی پژوهشی دارد باید توجه داشته باشیم که توجه صرف به مساله آموزش و ارتقای معدل دانش آموزان نمی تواند پاسخگوی نیاز های آینده کشور باشد.وی با اشاره به اینکه آینده هر کشوری در مدارس آن رقم می خورد یاد آور شد: اگر واقعیت های فرهنگی – اجتماعی جامعه امروز را به لحاظ مسایل مختلفی که با آن مواجهیم در نظر داشته باشیم باید بدانیم که بسیاری از کاستی ها نتیجه غفلت از جایگاه تاثیر گذار مدرسه است.وی مدرسه را کانون رشد و تربیت سرمایه ی انسانی جامعه دانست و خاطر نشان شد: اگر بخواهیم به توسعه پایدار برسیم نباید از توسعه ی انسانی غافل باشیم.معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش البرز یاد آور شد: حضور پرنگ تر معلمان و دانش آموزان در انجام اقدام پژوهی و پژوهش های مربوط به حیطه ی شغلی را ضروری برشمرد.البرز ۴۴۰ هزار دانش آموز و ۴۵ هزار معلم شاغل و بازنشسته دارد.۲۸۱۹/ ۶۱۵۵ خبرنگار: مهین مالمیر انتشار دهنده: محمد عزیزپور

منابع خبر
دولت تدبیر و امید را با قضاوت منصفانه نقد کنیم خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ فروردین ۱۳۹۶