دومین محموله صادرات سیر از آذربایجان شرقی به روسیه

باشگاه خبرنگاران - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
منابع خبر
دومین محموله صادرات سیر از آذربایجان شرقی به روسیه باشگاه خبرنگاران - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷