دو تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی

تابناک - ۱۰ شهریور ۱۳۹۲

جمعی از مربیان پیش دبستانی و معلمان شرکتی و همچنین جمعی از خانواده‌های محکومین به اعدام در مورد قاچاق مواد مخدر در مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش ایسنا، جمعی از مربیان پیش دبستانی و معلمان شرکتی به نمایندگی از همپایان خود از سراسر کشور پیش از ظهر امروز در مقابل مجلس تجمع کردند. تجمع‌کنندگان بر این موضوع تاکید داشتند که وزیر آموزش و پرورش وقت در طول ۴ سال گذشته آنها را از کار بیکار کرده است که با توجه به اصلاح قانون مربوط به تعیین تکلیف مربیان پیش دبستانی و معلمان شرکتی انتظار می‌رفت که طی دو سال گذشته مباحث مربوط به استخدام‌ انجام شود.

این معلمان و مربیان خواستار شدند که با توجه به کمبود نیرو در حوزه‌ی مربیان پیش دبستانی و معلمان شرکتی وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.

همچنین تجمع دیگری در مقابل مجلس شکل گرفت که برخی خانواده‌های محکومین به اعدام به دلیل قاچاق مواد مخدر در آن حضور داشتند.

این تجمع‌کنندگان نیز خواستار این موضوع هستند که اعدام اعضای خانواده‌هایشان که اقدام به قاچاق مواد مخدر کرده‌اند، مورد بخشش و عفو قرار گیرد.

منابع خبر
دو تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی تابناک - ۱۰ شهریور ۱۳۹۲
دو تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی آفتاب - ۱۰ شهریور ۱۳۹۲