دیدار شفر و پاشازاده در تمرین استقلال

باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
دیدار شفر و پاشازاده در تمرین استقلال باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶