دیدار فرهاد دانشجو با هاشمی رفسنجانی

فردا - ۳۰ فروردین ۱۳۹۱

روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد دانشجو درباره این دیدار گفت : در جلسه امروز مواردی همچون آیین نامه داخلی جلسات هیئت امنا، تفویض بیشتر اختیارات به هیئت های امنای استانی، وضع مالی و بدهی دانشگاه آزاد، اختصاص بخشی از جلسات هیئت امناء به برنامه های کلان دانشگاه و همچنین بودجه سال ۹۱ مطرح شد.

وی با تأکید بر اینکه هیئت رئیسه جدید دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال تفویض بیشتر فعالیت ها و امور جاری به واحدها و هیئت های امنای استانی است، اظهار داشت: در این جلسه بحث ترکیب و شرح وظایف هیئت امناء مطرح و مقرر شد در صورت تصویب در جلسه هیئت امنا به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود تا اعضا و ترکیب هیئت امنای استانی با اختیارات بیشتر به کار خود ادامه دهند.

دانشجو افزود: همچنین مقرر شد وضع مالی دانشگاه آزاد اسلامی طی گزارشی در جلسه هیئت امناء مطرح شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص بخشی از جلسات هیئت امناء به بررسی برنامه ها و سیاستـهای کلان کوتاه مدت، میـان مدت و بلنـد مدت را از موارد مطرح شده در جلسـه امروز عنوان کرد و ادامه داد: این روند سبب می شود سیاستهای هیئت امناء را در۵ سال آینده داشته باشیم.

دانشجو سپس به بحث بودجه و تشکیلات دفتر رئیس هیئت امنا و هیئت موسس و بودجه سال ۹۱ اشاره کرد و گفت: پیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص بودجه سال ۹۱ در جلسه آینده هیئت امنا مطرح می شود

منابع خبر
فرهاد دانشجو با هاشمی رفسنجانی دیدار کرد... خبرگزاری دانشجو - ۳۰ فروردین ۱۳۹۱
دیدار فرهاد دانشجو با هاشمی رفسنجانی عصر ایران - ۳۰ فروردین ۱۳۹۱
دیدار فرهاد دانشجو با هاشمی رفسنجانی باشگاه خبرنگاران - ۳۰ فروردین ۱۳۹۱
دیدار فرهاد دانشجو با هاشمی رفسنجانی تابناک - ۳۰ فروردین ۱۳۹۱