دیدار هیئت پارلمانی اسلوونی با رئیس مجلس شورای اسلامی

دیدار گروه دوستی پارلمانی اسلوونی و مجلس با معاون اروپای وزارت خارجه
ایسکا نیوز
خبرگزاری مهر - ۲۸ بهمن ۱۳۸۹

به گزارش خبرگزاری مهر‍ لاریجانی تصریح کرد: باید از ظرفیت ها و مزیت های دو کشور برای توسعه مراودات دوستانه فی ما بین به نفع دو ملت بهره گرفت. وی در این زمینه نقش مجالس و همکاریهای پارلمانی را بسیار مهم برشمرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه با بیان اینکه منطقه در حال تنفس فضای جدیدی خارج از نوع آمریکا است افزود: استراتژی آمریکا در منطقه با حمایت از دیکتاتورها در حال حرکت ارتجاعی است. وی تصریح کرد: تلاش های آمریکا برای هدایت اعتراضات مردمی در منطقه به جایی نخواهد رسید چون شرایط منطقه تغییر کرده است مردم مننطقه با تجربه رفتار آمریکا در عراق و افغانستان با دید باز وارد صحنه شده اند. زماگو یلنپچیچ رئیس گروه دوستی پارلمانی اسلوونی و ایران در مجلس اسلوونی نیز در این دیدار با اشاره به مناسبات دوستانه فی ما بین گفت: در اسلوونی اشتیاق فراوانی برای توسعه مناسبات همه جانبه با ایران وجود دارد و از صنعت داروسازی، تولید محصولات کشاورزی و همکاریهای علمی- دانشگاهی از مهمترین زمینه های توسعه مناسبات فی ما بین یاد کرد.

"به گزارش خبرگزاری مهر‍ لاریجانی تصریح کرد: باید از ظرفیت ها و مزیت های دو کشور برای توسعه مراودات دوستانه فی ما بین به نفع دو ملت بهره گرفت"رئیس هیئت پارلمانی اسلوونی همچنین در این دیدار با انتقاد از سیاست های آمریکا گفت: مردم هر کشوری حق دارند سرنوشت خود و نوع و شیوه زندگی خود را تعیین کنند و دموکراسی آمریکایی تنها دموکراسی در جهان نیست. وی افزود: آمریکا با تاریخ کم حق ندارد برای سایر ملت ها با فرهنگ و تاریخ غنی چیزی را تحمیل کند. رئیس هیئت پارلمان اسلوونی با اشاره به تحولات منطقه افزود: آمریکا سعی می کند اجازه ندهد مردم مصر سرنوشت خود را تعیین کنند. طرفین در این دیدار همچنین پیرامون چشم انداز تحولات اروپا تبادل نظر کردند

منابع خبر