دیگر نگران کثیف شدن کفشتان نباشید

جام جم - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

محققان یک افشانه تولید کرده‌اند که در صورتی که کفش ها به محلول آن آغشته شوند دیگر خیس یا کثیف نمی‌شوند

منابع خبر