رئیس اتحادیه مرغداران: دولت مرغ داخلی را نمی‌خرد، مجوز برای واردات صادر می‌کند!

دولت مرغ داخلی را نمی‌خرد، مجوز برای واردات صادر می‌کند
آفتاب
عصر ایران - ۶ شهریور ۱۳۹۰

ایلنا: رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: در شرایطی که تولیدات فراوانی در داخل کشور باقی مانده و توسط دولت خریداری نمی‌شود، شاهد هستیم واردات مرغ توسط عده‌ای با مجوز وزارت بازرگانی انجام می‌شود. محمد یوسفی، در خصوص مباحث مطرح شده مبنی بر تعدیل قیمت مرغ به منظور حمایت از تولیدکنندگان گفت: در حال حاضر قیمت مرغ برای مصرف‌کننده حدود ۳۱۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان است، در حالی که باتوجه به افزایش روز‌به‌روز خوراک، قیمت تمام شده واقعی این محصول برای مصرف‌کننده باید در حدود ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان باشد. وی افزود: در صورتی که قیمت مرغ تا پس از ماه رمضان تعدیل نشده و افزایش نیابد، تعداد زیادی از واحدهای مرغداری تعطیل خواهند شد. این در حالی است که در زمینه تعدیل قیمت‌ها وعده‌هایی از سوی مسئولان داده شده اما از حرف تا عمل فاصله زیادی وجود دارد. یوسفی، ادامه داد: متاسفانه در شرایطی که تولیدات فراوانی در داخل کشور در واحدها باقی‌مانده و توسط دولت اقدامی در راستای خرید آن صورت نمی‌گیرد، شاهد هستیم واردات مرغ توسط عده‌ای با مجوز وزارت بازرگانی انجام می‌شود.

"وی افزود: در صورتی که قیمت مرغ تا پس از ماه رمضان تعدیل نشده و افزایش نیابد، تعداد زیادی از واحدهای مرغداری تعطیل خواهند شد"رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی، در خصوص تسهیلات دیده شده در بسته‌های حمایتی برای واحدهای تولیدکننده افزود: در قالب بسته‌های حمایتی، تخصیص اعتبارات بانکی به واحدهای مرغداری بمنظور تجهیز این واحدها به دستگاه‌های بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش هزینه‌ها دیده شد اما بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت این اعتبارات از بانک با مشکل روبرو هستند. به گفته وی، واحدهای تولیدی برای دریافت وام نیازمند ارائه وثیقه به بانک هستند این در حالی است که اغلب واحدهای مذکور مشکل تامین وثیقه دارند. رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی کشور درخصوص تامین خوراک واحدهای مرغداری نیز که قرار بود در قالب بسته حمایتی صورت گیرد، عنوان کرد: در حال حاضر قیمت خوراک مرغ از جمله ذرت به‌طور مداوم رو به افزایش است و اقدامی به منظور تامین خوراک با قیمت مناسب از سوی دولت صورت نمی‌گیرد

منابع خبر