رئیس‌دادگستری‌ جاسک در تصادف‌با شتر کشته‌شد

جهان نیوز - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

بخشدار مرکزی جاسک گفت: رئیس دادگستری جاسک ساعتی پیش به‌علت برخورد با شتر در جاده جاسک به میناب کشته شد.

منابع خبر